Endodoncja

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

 Endodoncja- to dział stomatologii zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.

O sukcesie leczenia kanałowego decydują umiejętności lekarza, ale nie mniejsze znaczenie ma również stosowanie najnowocześniejszych urządzeń i narzędzi – w tym maszynowych narzędzi endodontycznych i mikroskopu stomatologicznego.

Klinika Stomatologiczna w Toruniu

W naszej klinice stosujemy wyłącznie system narzędzi PROTAPER NEXT jako złoty standard w endodoncji. Używany zgodnie z zaleceniami producenta, gwarantuje szereg zalet:

 • Brak ryzyka zakażeń krzyżowych przy stosowaniu jednorazowym – badania wykazują, że bez względu na jakość przeprowadzonej sterylizacji, pewne bakterie oraz resztki tkanek mogą pozostać na narzędziach kanałowych. Powtórne stosowanie narzędzi zwiększa zatem ryzyko potencjalnego zakażenia krzyżowego każdego kolejnego Pacjenta. Używając narzędzi jednorazowo, eliminujemy to ryzyko, a zabieg jest w pełni bezpieczny dla Pacjenta.
 • Zmniejszone ryzyko złamania – bezpieczeństwo narzędzi i Pacjentów jest kluczowe dla prawidłowego leczenia endodontycznego. Skrócona sekwencja kliniczna i wysoka wydajność skraca czas preparacji. Firma DENTSPLY MAILLEFER podtrzymuje standardy opieki medycznej, pakując pilniki, sączki oraz ćwieki gutaperkowe w sterylne opakowania blistrowe do  jednorazowego użytku. Pozwala to lekarzowi na wdrożenie zasady jednorazowego zastosowania u Pacjentów, bo wiemy, że nawet jedno użycie i termiczne procesy sterylizacji powodują utratę fizycznych właściwości narzędzia, co zwiększa ryzyko jego złamania. Jednorazowe stosowanie narzędzi zapewnia zatem zmniejszone ryzyko złamań pilników, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo Pacjenta.

Amerykańskie badania wykazują, że:

 • 9 na 10 Pacjentów oczekuje, że ich dentyści używają produktów jednorazowego użytku
 • Więcej niż 2 z 3 Pacjentów chciałoby, aby dentysta pokazał im wstępnie wysterylizowane produkty w ich oryginalnym opakowaniu przed ich użyciem
 • 8 na 10 Pacjentów czuje się bezpiecznie wiedząc, że ich lekarz używa produktów jednorazowego użytku

W Stępkowski Dental Studio polegamy na DENSPLY MAILLEFER. Wyznaczamy najwyższe standardy bezpieczeństwa Pacjentów minimalizując ryzyko, maksymalizując wydajność leczenia endodontycznego.

Stosowany przez nas Mikroskop SEMORR 3000D to doskonałe urządzenie wyposażone w zintegrowaną z głowicą mikroskopu kamerę, która archiwizuje zdjęcia i nagrywa filmy w najwyższej rozdzielczości 4K z prowadzonego leczenia endodontycznego. Sprawdzona niemiecka optyka i precyzyjny system powiększeń gwarantują niezwykle precyzyjną pracę. Dzięki tak nowoczesnemu sprzętowi zajmujemy się nawet najbardziej skomplikowanymi zabiegami z zakresu endodoncji. Mikroskop stosujemy w leczeniu kanałowym każdego zęba, zapewniając najwyższą jakość i efektywność leczenia.

Zakres leczenia endodontycznego w Stępkowski Dental Studio:

 • Leczenie endodontyczne
 • Reendodoncja (powtórne leczenie kanałowe)
 • Usunięcie złamanego narzędzia
 • Zamknięcie perforacji korzeni materiałem MTA

 

Leczenie endodontyczne (kanałowe) — polega na usunięciu patologicznie zmienionej miazgi z kanałów korzeniowych, dezynfekcji, opracowaniu (poszerzeniu) tych kanałów i szczelnym ich wypełnieniu odpowiednim materiałem. Takie działanie eliminuje ryzyko ponownej infekcji i pozwala zachować ząb w jamie ustnej jeszcze na długie lata.

W pierwszym etapie leczenia lekarz dentysta otwiera komorę zęba, czyli jego wnętrze, gdzie znajduje się miazga w stanie zapalnym. Następnie wyłuszcza miazgę i przechodzi do mechanicznego i chemicznego opracowania kanałów korzeniowych. Odpowiednimi narzędziami ręcznymi i maszynowymi poszerza kanały, usuwając zainfekowane tkanki. Podczas tej procedury kanały często są płukane płynami (chemiczne opracowanie kanałów), których zadaniem jest dezynfekcja kanałów poprzez silne działanie bakteriobójcze i utleniające, usunięcie resztek martwej miazgi, warstwy mazistej, rozpuszczenie tkanek organicznych, oczyszczenie i odtłuszczenie kanałów. Aby zwiększyć dokładność pracy, w naszym gabinecie stosujemy podczas takiego leczenia mikroskop. Po dokładnym opracowaniu, oczyszczeniu, dezynfekcji i wysuszeniu kanałów lekarz zakłada w przygotowane miejsce po miazdze materiał, który uszczelnia kanały i zapobiega rozwojowi bakterii. Ostatnim etapem jest odbudowa części koronowej zęba, która polega na założeniu wypełnienia, podobnie jak w leczeniu zachowawczym lub odbudowie protetycznej przy znacznej utracie własnych tkanek zęba.

Reendodoncja — czyli powtórne leczenie kanałowe, to nic innego jak ponowne podjęcie leczenia w zębie przeleczonym już kanałowo, w którym z jakichś względów pojawił się stan zapalny mimo pierwotnego leczenia endodontycznego.

Perforacja korzenia — to niepożądane przerwanie ciągłości tkanek zęba, w którego efekcie jama zęba łączy się z ozębną. Powstaje w wyniku procesów patologicznych takich jak próchnica czy resorpcja korzenia, ale może być też wynikiem powikłania leczenia endodontycznego podczas pracy instrumentami ręcznymi lub obrotowymi. Wówczas najczęstszą przyczyną takiej niezamierzonej perforacji jest brak zgodności osi długiej wiertła z osią zęba, co prowadzi do nadmiernej preparacji zębiny narzędziem rotacyjnym w kształcie niezgodnym z przebiegiem kanału korzeniowego. Dziś istnieje wiele materiałów, którymi z powodzeniem można taką perforację zamknąć. Praca pod mikroskopem pozwala uniknąć takich powikłań, co czyni leczenie kanałowe w Stępkowski Dental Studio zabiegiem bezpiecznym i każdorazowo zakończonym sukcesem.

 

Przyczyny Chorób Miazgi

 • Próchnica — to najczęstsza przyczyna chorób miazgi. Na skutek głębokiego ubytku próchnicowego dochodzi do zainfekowania miazgi zęba toksycznymi bakteriami, co prowadzi do zapalenia miazgi.
 • Mikroprzeciek Bakteryjny powstały wskutek nieszczelności brzeżnej wypełnienia — z czasem założone wypełnienie traci swoją szczelność brzeżną, dając bakteriom bezpośrednią drogę do dna ubytku, wskutek czego może dojść do rozwoju stanu zapalnego miazgi. Dlatego wypełnienia należy wymieniać nie rzadziej niż co 5 lat, a najlepiej regularnie przychodzić na przeglądy, na których lekarz dentysta zauważy nieszczelność brzeżną we wczesnym stadium.
 • Czynniki bakteryjne — bakterie mogą przeniknąć do jamy zęba trzema drogami:
  • od strony ubytku próchnicowego lub niepróchnicowego pochodzenia — przez kanaliki zębinowe
  • od strony patologicznej kieszonki dziąsłowej — w wyniku odsłonięcia szyjek zębowych, zapalenia przyzębia czy ubytków poddziąsłowych
  • od strony kości — drogą krwionośną, np. w przebiegu chorób ogólnoustrojowych
 • Czynniki mechaniczne — w wyniku drobnych, powtarzających się, przewlekłych przeciążeń zgryzowych, np. wskutek nawyków zgryzowych, wad zgryzu, bruksizmu, zbyt wysokich wypełnień lub uzupełnień protetycznych. Mogą to być również nagłe ostre urazy powstałe w następstwie wypadku, uderzenia czy szlifowania zębów. Dochodzi wówczas do zaburzenia krążenia krwi w miazdze lub przerwania ciągłości pęczka naczyniowo-nerwowego, co może spowodować zapalenie, zwyrodnienie, zanik lub martwicę miazgi.
 • Czynniki chemiczne — bodźce pokarmowe słone, kwaśne lub słodkie – mogą przenikać przez odsłoniętą zębinę lub obnażone kanaliki i drażnić miazgę. Takim czynnikiem może też być zastosowany do wypełnienia amalgamat.
 • Czynniki termiczne — przewodzenie temperatury przez twarde tkanki zęba do miazgi na skutek obnażonych szyjek zębowych, ubytków próchnicowych nieszczelnych wypełnień czy wypełnień amalgamatowych. Może wówczas dojść do przekrwienia i zapalenia miazgi.

 

Klasyfikacja chorób miazgi

Zapalenia miazgi można podzielić na zapalenia odwracalne i nieodwracalne.

Zapalenia odwracalne — we wczesnym stadium stanu zapalnego miazgi, który objawia się bólem na bodźce gorące, zimne czy słodkie, ale ból ten nie trwa długo i znika po zaprzestaniu działania czynnika wywołującego ból. Po wyeliminowaniu przyczyny zapalenia, zastosowaniu leczenia biologicznego wykorzystującego siły obronne
i regeneracyjne miazgi w oparciu o środki lecznicze o działaniu odontotropowym, a więc pobudzającym odkładanie się zębiny wtórnej, miazga zachowuje żywotność i może wrócić do stanu normalnego.

Zapalenia nieodwracalne — to już bardziej zaawansowane zapalenia rozlane, objawiające się silnym bólem samoistnym, do którego nie potrzeba bodźców. Ból jest spowodowany wzrostem ciśnienia w jamie zęba, które wskazuje na obecność stanu zapalnego. Nasilenie bólu jest już silne, często jest to ból pulsujący. Ostry stan zapalny obejmujący również okolicę poza jamą miazgi wywołuje bolesność zęba podczas nagryzania czy opukiwania. Dalszymi etapami nieodwracalnego zapalenia miazgi jest:

 • Martwica miazgi — powstaje wskutek nieleczonego zapalenia miazgi. Ból może być mniejszy, ale martwica z czasem prowadzi do rozwoju innego procesu patologicznego, jak ostre ropne zapalenie okołowierzchołkowe, stan zapalny tkanki łącznej, przewlekłe ropne zapalenie okołowierzchołkowe, ziarniniak okołowierzchołkowy, zaostrzenie stanu zapalnego, aż do torbieli korzeniowej.
 • Zgorzel — to gnilny rozpad tkanki martwiczej. Zgorzel miazgi jest wywołana zakażeniem miazgi przez bakterie beztlenowe. Początkowo bowiem miazga jest zakażona bakteriami, które zniszczyły szkliwo i doprowadziły do stanu zapalnego miazgi. Gdy jednak dochodzi już do martwicy, pojawiają się i namnażają bakterie beztlenowe, dla których polem działania jest tkanka martwa. Nagromadzenie produktów rozpadu gnilnego, które nie mają ujścia, powoduje wzrost ciśnienia
  w komorze zęba i nasilenie bólu samoistnego. Ząb ponadto może być wrażliwy
  na nagryzanie lub sprawiać wrażenie „wysadzonego” z zębodołu.